Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
 

Przegląd

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowań, działań niepożądanych, opinii, pytań, interakcji i środków ostrożnościPregabalin in Polishprzedstawiają się następująco:

zastosowania

Pregabalin in Polish jest stosowany do leczenia, kontroli, zapobiegania i poprawy następujących chorób, stanów i objawów:
Dowiedz się więcej: Zastosowania

Działania niepożądane

Poniżej znajduje się lista możliwych działań niepożądanych, które mogą wystąpić w lekach, które zawierają Pregabalin in Polish. Nie jest to kompletna lista. Wymienione działania niepożądane mogą się pojawić, jednak nie zawsze to następuje. Niektóre działania niepożądane mogą być rzadkie, aczkolwiek poważne. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zaobserwujesz którekolwiek z wymienionych niepożądanych objawów, zwłaszcza jeśli będą się utrzymywać.
Jeśli zauważysz inne działania niepożądane, które nie są wymienione powyżej, skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania porady lekarskiej. Możesz również zgłosić doświadczane niepożądane działania do lokalnego organu odpowiedzianego.

Środki ostrożności

Przed stosowaniem tego leku należy poinformować swojego lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach, produkach wydawanych bez recepty (np. witaminy, suplementy ziołowe itp.), alergiach, istniejących wcześniej chorobach i aktualnym stanie zdrowia (ciąża, zbliżająca się operacja itp.). Niektóre stany zdrowotne mogą uczynić Cię bardziej podatnym na skutki uboczne leku. Należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami podanymi na ulotce produktu. Dawkowanie zależy od stanu zdrowia. Jeśli objawy chorobowe utrzymają się lub nasilą należy o tym poinformować lekarza. Poniżej zawarte zostały istotne porady.
 • Należy unikać pracy ciężkiego sprzętu i jazdy
 • Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza, jeśli cierpią z powodu chorób serca i wątroby
 • Skonsultować się z lekarzem za ewentualne skutki uboczne związane z obrzękiem twarzy, warg i języka

Działanie Pregabalin in Polish może ulec zmianie w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków lub produktów bez recepty. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub spowodować, że lek nie będzie działał prawidłowo. Należy poinformować swojego lekarza o wszystkich stosowanych lekach, witaminach i suplementach ziołowych, dzięki czemu będzie on w stanie zapobiec lub kontrolować interakcje między lekami. Pregabalin in Polish może wchodzić w interakcje z następującymi lekami i produktami:

Nadwrażliwość na Pregabalin in Polish jest przeciwwskazaniem. Ponadto, Pregabalin in Polish nie powinien być przyjmowany przy następujących dolegliwościach:
 • Ciąża
 • Laktacja
 • Nadwrażliwość
 • obrzęki obwodowe

Często zadawane pytania

 • Czy można stosowaćPregabalin in Polishw leczeniu Ból uszkodzenia nerwów i Zaburzenia lękowe u dorosłych?
  Tak, ból uszkodzenia nerwów i zaburzenia lękowe u dorosłych należą do najczęściej zgłaszanych zastosowań Pregabalin in Polish. Nie należy stosowaćPregabalin in Polishw przypadku ból uszkodzenia nerwów i zaburzenia lękowe u dorosłych bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Kliknij tutaj i zobacz wyniki ankiety, aby dowiedzieć się, co inni pacjenci zgłaszają jako typowe zastosowania dla Pregabalin in Polish.
 • Jak długo muszę stosować Pregabalin in Polish, aby odnotować poprawę moich dolegliwości?
  Użytkownicy serwisu lekarstwo.org zgłaszają najczęściej tego samego dnia i 2 dni jako czas wymagany do zauważenia poprawy przy dolegliwościach. Czasy te mogą nie odzwierciedlać tego, czego sam(a) doświadczysz lub tego, jak należy przyjmować ten lek. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się jak długo należy przyjmować Pregabalin in Polish. Kliknij tutaj i zobacz wyniki ankiety, aby dowiedzieć się co inni pacjenci zgłaszają jako czas zadziałania dla Pregabalin in Polish.
 • Czy powinienem używać tego produktu pusty żołądek, przed jedzeniem lub po jedzeniu?
  Użytkownicy serwisu lekarstwo.org najczęściej zgłaszają przyjmowaniePregabalin in Polishpo posiłku. Nie musi to jednak odzwierciedlać tego, w jaki sposób powinieneś(aś) przyjmować ten lek. Zaleca się przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących sposobu przyjmowania tego leku. Kliknij tutaj i zobacz wyniki ankiety, aby dowiedzieć się co inni pacjenci zgłaszają jako porę stosowania Pregabalin in Polish.
 • Czy podczas używania tego produktu można bezpiecznie prowadzić lub obsługiwać ciężkie maszyny?
  Jeśli doświadczasz senności, zawrotów głowy, niedociśnienia tętniczego lub bólu głowy jako skutki uboczne stosowania lekuPregabalin in Polishmoże nie być bezpieczne prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie ciężkich maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów przyjmując lek, który powoduje znaczącą senność, zawroty głowy lub obniża ciśnienie krwi. Farmaceuci doradzają również pacjentom nie popijanie leków alkoholem, gdyż wzmaga on skutki uboczne związane z sennością. Proszę zwrócić uwagę na te skutki na sobie stosując Pregabalin in Polish. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych zaleceń dotyczących swojego organizmu i dolegliwości.
 • Czy lek ten lub preparat jest uzależniający lub prowadzi do powstania nawyku?
  Większość leków nie wiąże się z potencjalnym ryzykiem uzależnienia lub nadużywania. Zazwyczaj rząd kategoryzuje leki, które mogą być uzależniające jak substancje kontrolowane. Przykłady obejmują grupę H lub X w Indiach oraz grupę II-V w USA. Proszę zapoznać się z ulotką produktu, aby upewnić się, że dany lek nie należy do powyższych specjalnych kategorii leków. Należy również pamiętać, aby nie stosować samoleczenia, ani zwiększać uzależnienia organizmu od leków bez konsultacji z lekarzem.
 • Czy mogę od razu zaprzestać używania tego produktu, czy też muszę powoli go wyłączać?
  W przypadku niektórych leków należy zmniejszać dawkę lub nie można ich natychmiast odstawić z powodu efektu odbicia. Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu uzyskania konkretnych zaleceń dla Twojego organizmu, zdrowia i innych stosowanych leków.

Inne ważne informacje dotyczącePregabalin in Polish

Brakuje dawki

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją natychmiast po zauważeniu. Jeśli ma to miejsce blisko czasu następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować harmonogram przyjmowania leku. Nie należy przyjmować dodatkowej dawki w celu nadrobienia pominiętej dawki. Jeśli regularnie opuszczasz dawki, warto ustawić alarm lub poprosić członka rodziny o przypomnienie. Skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu omówienia zmian w harmonogramie dawkowania lub zaplanowania nowego harmonogramu w celu uzupełnienia pominiętych dawek, jeśli miało to często miejsce w ostatnim czasie.

PrzedawkowaniePregabalin in Polish

 • Nie należy przyjmować więcej niż przepisaną dawkę. Przyjmowanie większej ilości leku nie wpłynie na poprawę objawów, zaś może spowodować zatrucie lub poważne działania niepożądane. Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogokolwiek innego przedawkowanie Pregabalin in Polish udaj się na izbę przyjęć w najbliższym szpitalu lub do przychodni. Zabierz ze sobą stosowane leki, opakowania lub etykiety, aby ułatwić lekarzowi w dostarczeniu niezbędnych informacji.
 • Nie należy przekazywać swoich leków innym osobom, nawet jeśli cierpią na tę samą dolegliwość lub wykazują podobną dolegliwość. Może to prowadzić do przedawkowania
 • Aby uzyskać więcej informacji skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą lub zapoznaj się z opakowaniem produktu.

PrzechowywaniePregabalin in Polish

 • Leki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła. Nie należy zamrażać leków, chyba że wymaga tego informacja podana na ulotce. Leki należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 • Nie należy wyrzucać leków do toalety lub kanalizacji, chyba że jest to zalecane. Leki wyrzucane w ten sposób mogą zanieczyszczać środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, jak bezpiecznie wyrzucić Pregabalin in Polish należy skonsultować się ze swoim farmaceutą lub lekarzem.

Pregabalin in Polishprzeterminowany

 • Jest mało prawdopodobne, aby zażycie pojedynczej dawki przeterminowanego Pregabalin in Polish spowodowało niepożądane skutki. Należy jednak zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania odpowiedniej porady lub jeżeli doświadczasz złego samopoczucia lub czujesz się chory. Przeterminowany lek może okazać się nieskuteczny w leczeniu Twojej dolegliwości. Aby zachować bezpieczeństwo, ważne jest, aby nie przyjmować przeterminowanego leku. Jeśli cierpisz na przewlekłą chorobę, która wymaga stałego przyjmowania leków, taką jak choroby serca, napady padaczkowe i zagrażające życiu alergie najbezpieczniej pozostawać w stałym kontakcie ze swoim lekarzem, aby zagwarantować dostęp do nieprzeterminowanych lekarstw.

Informacje na temat dawkowania

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą lub zapoznaj się z opakowaniem produktu.

Cite tę stronę

APA Style Citation

 • Pregabalin in Polish- Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - lekarstwo.org. (n.d.). Retrieved June 13, 2020, from https://www.lekarstwo.org/medicine-pl/pregabalin

MLA Style Citation

 • "Pregabalin in Polish - Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - lekarstwo.org" Tabletwise.com. N.p., n.d. Web. 13 Jun. 2020.

Chicago Style Citation

 • "Pregabalin in Polish - Zastosowanie, skutki uboczne, opinie i środki ostrożności - lekarstwo.org" Tabletwise. Accessed June 13, 2020. https://www.lekarstwo.org/medicine-pl/pregabalin.

Data ostatniej aktualizacji

Ta strona została ostatnia aktualizacja 1/06/2019.
This page provides information for Pregabalin in Polish in Polish.

Sign Up